diversify logo
Cover image for the post
Picture of Kenia Díaz Vincent

Kenia Díaz Vincent

Project Management Associate at Diversify

3 grunner til å delta på Diversify Nordics Summit

Vi lever i et globalt landskap der mangfold, likestilling, inkludering og tilhørighet (DEIB) ikke lenger bare er populære ord,  men avgjørende komponenter for bedriftens suksess.

Mangfold, likestilling, inkludering og tilhørighet (DEIB) har blitt  avgjørende forutsetninger for suksess for selskaper over hele verden. Og det må starte på ledernivå. Å legge til rette for åpne samtaler og bygge bro mellom teori og praksis er grunnleggende. På Diversify Nordics Summit (DNS) tilbyr vi denne arenaen for å utvide kunnskapen til mangfoldige ledere om hvorfor det er viktig å ikke bare snakke om mangfold på jobben, men også å innarbeide DEIB-praksis i virksomheten og dermed i samfunnet.

1. – Utvikle bevissthet

“Mangfold og inkludering er ikke synonymer, jeg tenker på dem som søstre og ikke tvillinger” – Chisom Udeze. Det er mange som oppfatter at mangfold og inkludering handler om å samle mennesker som tilhører ulike demografiske grupper. Det ultimate målet er imidlertid ikke bare å samle en mangfoldig gruppe. Det handler også om å finne en strategi som skaper en faktisk følelse av tilhørighet. Hvis medarbeiderne ikke føler seg inkludert, vil ikke det demografiske mangfoldet gi den positive effekten du ønsker. Gode intensjoner er bare starten, det er den praktiske gjennomføringen som avgjør om man lykkes.

2. – Nettverk med likesinnede eksperter

DNS er et møtested for DEIB-entusiaster, foregangspersoner, bransjeledere og ledere fra hele Norden, samt Europa og Nord-Amerika. Målet er å dele arbeidserfaringer og diskutere temaer relatert til mangfold, likestilling, inkludering og tilhørighet, som ikke bare er relevante for å fremme en inkluderende arbeidsplass og samfunn, men som også er forståelige og anvendelige.

3. – Posisjoner selskapet ditt for suksess

“Etisk og kulturelt mangfoldige organisasjoner har en tendens til å overgå sine konkurrenter med i gjennomsnitt 35%” – McKinsey & Co. Hvis lederteamet ikke virkelig forstår og verdsetter mangfold, vil det være vanskeligere å sette DEIB-initiativer i gang. Å skaffe kunnskap om inkluderende språk og kommunikasjonsformer på arbeidsplassen, for eksempel, vil positivt påvirke bedriftskulturen, bryte ned barrierer og bygge tillit.

Sørg for at alle når epletrærne

Nå er det mer enn noen gang avgjørende for selskaper å erkjenne at deres ansatte trenger mangfoldige elementer for å blomstre. Hver enkelt har forskjellige behov og begrensninger. Likestilling hjelper selskaper med å gi alle en rettferdig sjanse til suksess ved å tilby riktige muligheter til hver person.

equalityVSequity poster

Diversify Nordics Summit står i front i næringslivet, forme fremtiden for mangfoldige og inkluderende arbeidsplasser, fremme innovasjon og skape en positiv innvirkning i Norden og utover. Meld deg på i dag for denne unike årlige konferansen som skal holdes fredag ​​29. september 2023,Clarion Hotel, the Hub, midt i hjertet av Oslo, og bli en del av bevegelsen for å transformere nordiske selskaper.

Share this post

Skip to content